Välkommen till SFR!

Nyheter

 


Ett professionellt branschförbund

SFR har som målsättning att främja branschens utveckling, bland annat genom att aktivt verka för ökad kunskap och erfarenhetsutbyte bland medlemmarna. Allt med avsikten att bevara och höja företagsmäklarbranschens status.

Utbildningar

För att öka och bevara våra medlemmars kunskap och professionalitet i sitt yrke som rådgivare vid företagsaffärer så håller förbundet obligatoriska och frivilliga kurser inom relevanta ämnesområden och med namnkunniga kursledare. Kurserna hålls minst 2 gånger årligen och är även öppna för icke medlemmar som vill fördjupa sina kunskaper inom rådgivning vid företagsförvärv.

Årsmöte i SFR 2018 samt utbildning

Årsmöte i SFR - servicebolaget och föreningen hålles tisdagen den 10 april kl 10:00 i Företagarnas lokaler på Rådmansgata...

Uppskattad kurs i skatt, moms och r...

Drygt 30 medlemmar samlades under gårdagen i Grant Thorntons lokaler i Stockholm för en utbildning i skatt, moms och räkenskapsanalys för f...

Ny kurs hösten 2017

SFR anordnar en kurs i ekonomisk analys och skatt vid företagsöverlåtelser i samarbete med Grant Thornton den 2 oktober 2017. Mer information o...