Välkommen till SFR!

Nyheter

 


Ett professionellt branschförbund

SFR har som målsättning att främja branschens utveckling, bland annat genom att aktivt verka för ökad kunskap och erfarenhetsutbyte bland medlemmarna. Allt med avsikten att bevara och höja företagsmäklarbranschens status.

Utbildningar

För att öka och bevara våra medlemmars kunskap och professionalitet i sitt yrke som rådgivare vid företagsaffärer så håller förbundet obligatoriska och frivilliga kurser inom relevanta ämnesområden och med namnkunniga kursledare. Kurserna hålls minst 2 gånger årligen och är även öppna för icke medlemmar som vill fördjupa sina kunskaper inom rådgivning vid företagsförvärv.

Årsmöte i SFR

Vi hälsar våra medlemmar välkomna till årsmöte i SFR torsdagen den 20 april klockan 10.00. Plats: Konferenshuset, Drottninggatan 55,...

Kurs i förmedlingsprocessen våren 2...

Kursen ingår i Auktorisationsprogrammet Nytt kurstillfälle den 20 april 2017. Se mer under fliken kurser

Kurs i avtalsrätt hösten 2016

  Kursen ingår i Auktorisationsprogrammet Nytt kurstillfälle den 29 september 2016. Se mer under fliken kurser